O нама
Јавне набавке

Јавне набавке

Конкурсна документација за давање у закуп огласног простора на оградама

O нама / Јавне набавке

На основу Одлуке (дел. бр. 1115-1/14 од 28.04.2014. године), Комисија за спровођење поступка давања у закуп огласног простора на огради током трајања изложбене поставке Дино парка из ...

Јавни позив за подношење понуда за јавну набавку услуга: услуга штампања

O нама / Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назив наручиоца: ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА“ Адреса  наручиоца: Београд, Теразије 3/V Интернет страница ...

Јавни позив за подношење понуда за јавну набавку услуга: Услуге реализације Пројекта „Упознај и понеси Београд“

O нама / Јавне набавке

На основу члана, 55 став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС» бр.124/12, у даљем тексту: Закон),   ЈП „ БЕОГРАДСКA ТВРЂАВА“ 11000 Београд, ...

Јавни позив за достављање понуда за давање у закуп објеката на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан

O нама / Јавне набавке

JП„Београдска тврђава“Београд, Теразије 3/V објављујеЈАВНИ ПОЗИВза достављање затворених писаних понуда за давање у закуп на одређено времеобјеката на простору Београдске ...

Јавни позив за подношење понуда за јавну набавку добара: канцеларијски материјал

O нама / Јавне набавке

На основу члана, 55 став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС» бр.124/12, у даљем тексту: Закон), ЈП „ БЕОГРАДСКA ТВРЂАВА“11000 Београд, Теразије ...

Јавни позив за подношење понуда за јавну набавку услуге - Монтажа и демонтажа електроинсталација на изложбеним постаментима

O нама / Јавне набавке

Београд, 21.03.2014. На основу члана, 55 став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС» бр.124/12, у даљем тексту: Закон), ЈП „ БЕОГРАДСКA ТВРЂАВА“11000 ...

Јавни позив за подношење понуда за јавну набавку услуге - Монтажа и демонтажа изложбених постамената у јавном простору

O нама / Јавне набавке

Београд 21.03.2014. На основу члана, 55 став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС» бр.124/12, у даљем тексту: Закон), ЈП „БЕОГРАДСКA ТВРЂАВА“11000 ...

Јaвни позив за достављање затворених писаних понуда за давање одобрењa пролаза и заустављања туристичкoг возa

O нама / Јавне набавке

Београд, 06.03.2014. JП „Београдска тврђава“Београд, Теразије 3/V објављује   ЈАВНИ ПОЗИВза достављање затворених писаних понуда за давање одобрењa пролаза и заустављања ...

Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру - Услугa чишћeњa oбjeкaтa JП Бeoгрaдскa тврђaвa

O нама / Јавне набавке

Београд, 06.12.2013. На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени галсник Републике Србије“, број 124/12)ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА“ објављује  О Б А В Е Ш Т Е Њ Ео ...

Позив за подношење понуда за јавну набавку - Услуга чишћења објеката ЈП Београдска тврђава

O нама / Јавне набавке

Београд, 08.11.2013 - На основу члана, 55 став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС» бр.124/12, у даљем тексту: Закон),   ЈП „ БЕОГРАДСКA ...

Пријава за Newsletter

Будите у току са дешавањима и новостима из Београдске тврђаве. За пријаву једноставно укуцајте Ваш е-mail